Image Alt

Dla rodziców

  >  Dla rodziców

Bezpieczne przedszkole

Wnętrze budynku naszego przedszkola jak i nasze podwórko jest w pełni monitorowane. Działka jest ogrodzona, a system kamer pomaga nam czuwać nad bezpieczeństwem dzieci.

Monitoring wewnętrzny zainstalowany jest we wszystkich salach zabaw, w szatni, na korytarzach i na klatce schodowej z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom. Nagrywany materiał nie jest nigdzie wykorzystywany, a służy jedynie kadrze kierowniczej przedszkola oraz rodzicom.

Zalety Kolorowej Zebry

Budynek przedszkola posiada nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i monitoring. Został wykonany przy wykorzystaniu najnowocześniejszych materiałów, których jakość potwierdzona jest niezbędnymi certyfikatami i atestami zweryfikowanymi na każdym etapie inwestycji.

Atutem naszego przedszkola jest posiadanie dużych, przestronnych, dobrze oświetlonych i wyposażonych sal dydaktycznych, spełniających wszystkie wymogi higieniczno- sanitarne i przeciwpożarowe.

Ważne informacje

Dzienne wyżywienie w naszym przedszkolu składa się z 5 posiłków: śniadanie, II śniadanie, zupa, II danie oraz podwieczorek. Opłata za wyżywienie jest iloczynem liczby dni pracy Przedszkola w miesiącu i dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w Przedszkolu. Opłatę tą należy wnieść z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Dzienna stawka żywieniowa obowiązująca w Przedszkolu od 1 kwietnia 2024 wynosi 17,00 zł. Stawka ta może ulec zmianie w przypadku zmiany cen firmy cateringowej dostarczającej obiad lub drastycznego wzrostu cen produktów. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Rodzice będą powiadomieni na co najmniej 14 dni przed datą jej wprowadzenia.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie w tym dniu podlega zwrotowi tylko jeśli nieobecność zgłoszona została poprzez system iPrzedszkole do godz. 11:00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność. Zwrot nadpłaty następuje w formie zaliczenia na poczet należności za następny miesiąc.

Rodzice mogą korzystać z obniżenia opłaty za usługi przedszkola w wysokości i na zasadach określonych w Uchwale nr LV/375/23 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany. Dokument będący podstawą obniżenia miesięcznej opłaty Rodzic przedkłada Dyrektorowi nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.