Image Alt

Rekrutacja

  >  Rekrutacja

DRODZY RODZICE !

Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym

do naszego przedszkola.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

do Publicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu na rok szkolny 2021/2022

w postępowaniu uzupełniającym:

 

1. Koziarski Krzysztof

 

Prosimy rodziców/opiekunów dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do przedszkola, o złożenie pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia miejsca w Publicznym Przedszkolu Kolorowa Zebra w Biadaczu, do dnia 18.06.2021r.
Brak pisemnego potwierdzenia przyjęcia miejsca jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Na zwolnione miejsce zostanie przyjęte dziecko z listy rezerwowej.
Druk potwierdzenia woli przyjęcia miejsca można pobrać ze strony internetowej przedszkola. Osobom, które w dokumentach rekrutacyjnych podały adres mailowy, druk zostanie przesłany na wskazany adres.
Wydrukowane i wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do przedszkola na jeden z podanych sposobów:

• zeskanowanie i przesłanie mailem na adres przedszkole@kolorowazebra.opole.pl,
• przesłanie pocztą,
• pozostawienie w przedszkolnej skrzynce pocztowej.

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

do Publicznego Przedszkola Kolorowa Zebra w Biadaczu na rok szkolny 2021/2022

w postępowaniu uzupełniającym (kolejność alfabetyczna):

 

1. Cyris Hanna
2. Datko Maja
3. Datko Marek
4. Stelmaszyk Jan
5. Syguła Mateusz

 

Dzieci z listy rezerwowej mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku braku złożenia przez rodzica/opiekuna dziecka zakwalifikowanego potwierdzania woli zapisu dziecka do przedszkola poprzez złożenie w placówce stosownego oświadczenia.nie zostały przyjęte w pierwszej turze rekrutacji.