mgr inż. Ewelina Lisek
Dyrektor Przedszkola

W zawodzie nauczycielskim pracuje 19 lat. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku matematyka uzyskując tytuł magistra, oraz studia na Politechnice Opolskiej na kierunku elektrotechnika/ specjalizacja sieci elektroenergetyczne uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od 2000r pracowała w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu ucząc młodzież elektrycznych i elektronicznych przedmiotów zawodowych w teorii i praktyce. Przez wiele lat spełniała się pełniąc rolę wychowawcy, pomagając wychowankom rozwiązywać problemy i ucząc ich walki z przeciwnościami losu. W swej pracy wykazała się przedsiębiorczością i dobrą znajomością organizacji pracy. Swoje doświadczenie zdobyte podczas pracy w szkole w umiejętny sposób przekazuje nauczycielkom przedszkola.

mgr Agnieszka Gierdal
Wicedyrektor Przedszkola | Nauczyciel | Wychowawca gr. Pszczółki

Ukończyła Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Jest również absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu gdzie uzyskała uprawnienia do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki siatkowej. Na studiach tych uzyskała również uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Pani Agnieszka posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciel przedszkola, jest osobą pogodną, otwartą, odpowiedzialną. Jest troskliwa, wyrozumiała i otwarta na potrzeby dzieci. Jest osobą pewną i stanowczą w swoich działaniach, przez co wzbudza u dzieci zaufanie i poważanie. Razem z panią Olą przygotowuje nasze sześciolatki do podjęcia nauki w szkole. Stosując wielorakie metody aktywizujące, stara się rozwijać wyobraźnię dzieci, ich muzykalność oraz umiejętności taneczne poprzez zabawy i ćwiczenia rytmiczne, zabawy ruchowe przy muzyce, taniec, śpiew i grę na instrumentach.

mgr Aleksandra Jagielska
Nauczyciel gr. Pszczółki

Na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji ukończyła studia pedagogiczne na kierunku: Kształcenie Wczesnoszkolne i Wychowanie Przedszkolne z j. angielskim. Jest osobą bardzo serdeczną i zawsze uśmiechniętą, łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi i rodzicami. Jest bardzo kreatywna. Zachęca dzieci do udziału w wielu konkursach i przygotowuje je do nich. Jest bardzo dobrym nauczycielem, potrafi w ciekawy sposób przekazać dzieciom wiedzę i zainteresować dzieci różnymi tematami. Na zajęciach wykorzystuje różnorodne metody pracy z dziećmi, prowadzi również zajęcia indywidualne z dziećmi uzdolnionymi i z dziećmi wymagającymi dodatkowej pomocy. Razem z pania Agnieszką przygotowuje nasze sześciolatki do podjęcia nauki w szkole.

mgr inż. Dorota Włodarczyk
Nauczyciel | Wychowawca gr. Misie

Na Uniwersytecie Opolskim ukończyła studia magisterskie na kierunku Inżynieria środowiska oraz studia inżynierskie na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna. Podczas studiów uzyskała uprawnienia pedagogiczne. W naszym przedszkolu pracuje od 2015 roku, najpierw jako pomoc nauczyciela, a obecnie po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna pracuje jako nauczyciel. Pani Dorota posiada dar do pracy z dziećmi. Jest bardzo cierpliwa, serdeczna i opiekuńcza. Dzięki swemu doświadczeniu w pracy z dziećmi potrafi przewidywać sytuacje i działać, szczególnie dba o bezpieczeństwo dzieci.

mgr Zdzisława Błachowska
Logopeda

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. Jest osobą bardzo miłą, ciepłą, serdeczną i zawsze uśmiechniętą. Zajęcia terapeutyczne prowadzi indywidualnie z każdym dzieckiem i z najwyższą starannością.

mgr Katarzyna Pikos
Nauczyciel | Wychowawca gr. Misie

Na Uniwersytecie Opolskim ukończyła studia na kierunku Pedagogika w specjalności Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Realizuje główne zadanie pedagogiki przedszkolnej, a mianowicie wszechstronny rozwój każdego dziecka. Jest osobą bardzo ciepłą i pogodną. Dba by w sali panowała przyjazna atmosfera, dzieci czuły się swobodnie, a zajęcia były ciekawe.

Katarzyna Szczepara
Nauczyciel języka niemieckiego

Ukończyła Język Niemiecki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu, a następnie Filologię Germańską na Uniwersytecie Opolskim.

mgr Katarzyna Kwiatkowska
Pedagog

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Akademii Bydgoskiej. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy ukończyła studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej terapii ręki, terapii dyslekcji, stymulowania komunikacji w autyźmie. Prowadzi terapię pedagogiczną z dziećmi, u których jest taka potrzeba.

mgr Krzysztof Musioł
Nauczyciel tańca

nauczyciel tańca. Utalentowany tancerz, zdobywca wielu pucharów. W październiku 2012 r wraz ze swoją partnerką zajął III miejsce w Pucharze Świata w tańcach standardowych w Hong Kongu.

mgr Joanna Tyburczyk
Psycholog

Ukończyła Psychologię kliniczną na Uniwersytecie Opolskim. Prowadzi terapię psychologiczną, konsultacje dla rodziców oraz diagnozuje dzieci jeśli istnieją takie potrzeby.

mgr. s. Consolata
Nauczyciel religii

Ukończyła Teologię na Uniwersytecie Opolskim.

mgr Ewa Piszczałka
Nauczyciel języka angielskiego

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Czestochowie, gdzie ukończyła Filologię Angielską.

Więcej o naszych nauczycielach

Kadrę pedagogiczną tworzą wykształceni i kreatywni nauczyciele z uprawnieniami do nauki dzieci w wieku przedszkolnym.  Nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu  są życzliwi, otwarci i tolerancyjni, pełni energii, ciepła i pozytywnego nastawienia, dbają o przyjazną atmosferę w przedszkolu. Celem naszej pracy jest kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie ich naturalnej kreatywności i zainteresowań, a także kompleksowa opieka nad dziećmi dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Dbamy o prawidłowy rozwój  naszych dzieci, by były uśmiechnięte i szczęśliwe.

Nasi nauczyciele w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.