mgr inż. Ewelina Lisek
Dyrektor Przedszkola I Nauczyciel

W zawodzie nauczycielskim pracuje 22 lata. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Matematyka uzyskując tytuł magistra, oraz studia na Politechnice Opolskiej na kierunku Elektrotechnika, specjalizacja Sieci elektroenergetyczne uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od 2000r pracowała w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu ucząc młodzież elektrycznych i elektronicznych przedmiotów zawodowych w teorii i praktyce. Przez wiele lat spełniała się pełniąc rolę wychowawcy, pomagając wychowankom rozwiązywać problemy i ucząc ich walki z przeciwnościami losu. W swej pracy wykazała się przedsiębiorczością i dobrą znajomością organizacji pracy. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w placówkach oświatowych oraz studia podyplomowe na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim. Swoje doświadczenie zdobyte podczas pracy w szkole w umiejętny sposób przekazuje nauczycielkom przedszkola.

mgr inż. Dorota Włodarczyk
Wicedyrektor Przedszkola | Nauczyciel | Wychowawca gr. Pszczółki

Na Uniwersytecie Opolskim ukończyła studia magisterskie na kierunku Inżynieria środowiska oraz studia inżynierskie na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna. Podczas studiów uzyskała uprawnienia pedagogiczne. W naszym przedszkolu pracuje od 2015 roku, najpierw jako pomoc nauczyciela, a po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna pracuje jako nauczyciel. Pani Dorota posiada dar do pracy z dziećmi. Jest bardzo cierpliwa, serdeczna i opiekuńcza. Bardzo dobrze przygotowuje nasze sześciolatki do podjęcia nauki w szkole. Pani Dorota zawsze dbała o to, by dzieci w naszym przedszkolu miały jak najlepszą opiekę i były szczęśliwe, a rodzice zadowoleni z naszej pracy. Od 2020 r. Pani Dorota jest wicedyrektorem przedszkola.

mgr Aneta Frasek
Nauczyciel I Wychowawca gr. Misie

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika w specjalności Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. W naszym przedszkolu pracuje od 2019 r. Realizuje główne zadanie pedagogiki przedszkolnej, a mianowicie wszechstronny rozwój każdego dziecka. Jest osobą bardzo ciepłą i pogodną. Dba by w sali panowała przyjazna atmosfera, dzieci czuły się swobodnie, a zajęcia były ciekawe.

mgr Angelika Rycąbel
Nauczyciel | Pedagog specjalny | Wychowawca gr. Pszczółki

Na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna w specjalności Terapia pedagogiczna oraz studia licencjackie na kierunku Pedagogika w specjalności Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Podczas studiów uzyskała uprawnienia pedagogiczne. W naszym przedszkolu pracuje od 2019 roku. Od wielu lat udziela się jako wolontariuszka w ogólnopolskich akcjach na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki swemu doświadczeniu w pracy z dziećmi potrafi przewidywać sytuacje i działać, zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i uczy ich wzajemnego szacunku i tolerancji.

mgr Katarzyna Pikos
Nauczyciel I Wychowawca grupy Misie

Na Uniwersytecie Opolskim ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika w specjalności Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Jest osobą bardzo pogodną, o bardzo miłym usposobieniu, bardzo spokojną, wprowadzającą ciepłą atmosferę. Dba by w sali dzieci czuły się bezpiecznie i swobodnie, a zajęcia były ciekawe..

Katarzyna Skrzyczewska
Pomoc nauczyciela w grupie Misie

Ciepła, radosna, zawsze uśmiechnięta Pani Kasia pomaga naszym maluchom gdzie tylko trzeba. Pocieszy, przytuli, nakarmi, nauczy jak używać sztućców, jak się przebrać, jak umyć ząbki i jak po sobie posprzątać. Dba by w sali dzieci czuły się bezpiecznie i swobodnie, by były czyste i uczesane, pomaga podczas zajęć i dba o miłą atmosferę w grupie.

mgr S. M. Consolata
Nauczyciel religii

Ukończyła Teologię na Uniwersytecie Opolskim. W naszym przedszkolu uczy religii w grupie starszaków. Jest pogodna, uśmiechnięta. Dzieci z niecierpliwością czekają na zajęcia prowadzone przez siostrę.

mgr Joanna Tyburczyk
Psycholog

Na Uniwersytecie Opolskim ukończyła studia magisterskie z Psychologii oraz studia licencjackie na kierunku Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym. Z naszym przedszkolem współpracuje od 2017 r. Prowadzi terapię psychologiczną, konsultacje dla dzieci i rodziców oraz diagnozuje dzieci jeśli istnieją takie potrzeby.

mgr Nina Paśnik
Logopeda, Nauczyciel języka angielskiego

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. Posiada międzynarodowe uprawnienia do nauki języka angielskiego – International Certificate (PTE General). Tytuł magistra zdobyła na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Historia. Jest osobą bardzo miłą, ciepłą, serdeczną i zawsze uśmiechniętą. Zajęcia terapeutyczne prowadzi indywidualnie z każdym dzieckiem i z najwyższą starannością.

mgr Magdalena Kania
Nauczyciel języka niemieckiego

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie Filologii germańskiej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim w zakresie Translatoryki. Jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 2005-2011 była konsultantem ds. języka niemieckiego i ds. nauczycieli zatrudnionych w szkołach z nauczaniem języka mniejszości narodowych i etnicznych, w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu. Posiada ogromne doświadczenie zawodowe, a swoją wiedzę potrafi przekazać dzieciom w bardzo przystępny sposób.

mgr Krzysztof Musioł
Nauczyciel tańca

Utalentowany tancerz, zdobywca wielu pucharów. W październiku 2012 r wraz ze swoją partnerką zajął III miejsce w Pucharze Świata w tańcach standardowych w Hong Kongu.

Więcej o naszych nauczycielach

Kadrę pedagogiczną tworzą wykształceni i kreatywni nauczyciele z uprawnieniami do nauki dzieci w wieku przedszkolnym.  Nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu  są życzliwi, otwarci i tolerancyjni, pełni energii, ciepła i pozytywnego nastawienia, dbają o przyjazną atmosferę w przedszkolu. Celem naszej pracy jest kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie ich naturalnej kreatywności i zainteresowań, a także kompleksowa opieka nad dziećmi dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Dbamy o prawidłowy rozwój  naszych dzieci, by były uśmiechnięte i szczęśliwe.

Nasi nauczyciele w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.